Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
작성일 : 13-06-04 22:09
33.[뚜껑요리] 생선 숯불구이
 글쓴이 : 홈핑그릴
조회 : 7,936  

Recipe.jpg
◈ 종류 : 뚜껑요리
 
◈ 재료준비 및 요리
 
  l  재료 : 각종 생선
     l 요리시간 : 숯불 점화된 후 석쇠 위에서 뚜껑을 덮고 약 20분~30분
        - 생선요리시 중간중간 뒤집어 주세요
 
 
 
 
갈치구이.jpg

갈치구이_1.jpg