Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
작성일 : 13-08-08 09:02
"맛있는 홈핑" 오리양념구이
 글쓴이 : 옥돌이
조회 : 17,908  
오리양념구이~~ 
 
20130802_155921.jpg
 
먼저 오리를 준비해주세요...
 
 
20130802_160643.jpg
 
저는 제 취향대로 양념하였습니다^^
 
 
20130802_161125.jpg
 
홈핑그릴 코팅그릴팬 위에 오리를 올려주세요!!!
 
 
 
20130802_181710.jpg

 
오리 양념이 잘 베이도록~ 잠시 뚜껑을 덮어주었어요~ 끝...